ОРГКОМІТЕТ

Пасєчнікова Н.В.     
д.м.н., проф., член-кор. НАМН України, директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Науменко В.О.            
д.м.н., проф., ст.н.с., заступник директора з науково-медичної роботі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Мирненко В.В.            
завідуюча організаційно-методичним відділом ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Сафроненкова І.О.   
к.м.н, ст.н.с. відділу офтальмоонкологіі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Слободяник С.Б.        
к.м.н., лікар лабораторії функціональних методів дослідження органа зору ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Стойловська О.Г.      
ст.н.с., завідувач відділу науково-медичної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Аркуша А.Ю.
співробітник відділу науково-медичної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Муратова Є. Г.            
співробітник відділу науково-медичної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»