ПОДАННЯ ТЕЗ

Тези приймаються тільки в режимі on-line на сайті. Роботи, направленні в іншій формі до розгляду прийняті не будуть. Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи. Тези доповідей відібрані оргкомітетом до публікації будуть видані у збірнику “Філатовькі читання – 2019” на CD дисках. Подання та публікація тез безкоштовні. Збірнику буде присвоєні ISSN, УДК, ББК. Тези приймаються тільки в режимі on-line на сайті до 10 лютого 2019 року.

КРАЙНІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ РОБІТ 10 ЛЮТОГО 2019 року

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези подаються у вигляді прикріпленого документа MS WORD у форматі .doc, .docx або .rtf, обсяг тексту – до 2 стор. формату А-4, шрифт Times New Roman; розмір- 14; міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині; поля – 20 мм. Не допускається перенесення слів вручну. Часто використовувані в тексті і загальноприйняті терміни можна наводити у вигляді абревіатур з обов’язковою розшифровкою при першій згадці, цифрові значення – в одиницях СІ. Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків, списку літератури. Текст не повинен вказувати назви лікарських препаратів, можливо використовувати тільки діючи речовини.
ДОКУМЕНТ MS WORD повинен містити наступну інформацію:
Назва. Не більше 15 слів малими літерами (починаючи з великої); без лапок і крапки в кінці речення, без використання абревіатури. Неприпустимо вказівку торговельної назви лікарського засобу (вказується тільки діюча речовина препарату).
Автори. Вказуються тільки прізвища та ініціали авторів, через коми (без зазначення посад, звань і т.д.) (Прізвище І. Б., Прізвище І.Б.).
Установа. Установа, в якому виконана робота. Наводиться повна назва установи або установ, в якому була виконана робота.
Місто, країна.
Актуальність. 
Мета. 
Матеріал і методи. 
Результати. 
Висновки.  
Назва англійською мовою. Не більше 15 слів без лапок і без крапки в кінці речення.
Автори англійською мовою. Прізвища І.Б. транслітеруються
Місто, країна англійською мовою.
Резюме – короткий зміст тез англійською мовою, обсягом до 15 рядків
Резюме мовою оригіналу – короткий зміст, обсягом до 15 рядків
Інформація про авторів – Вкажіть детальну інформацію про кожного автора, включаючи ПІБ, звання, посада, місце роботи

ONLINE ПОДАННЯ ТЕЗ
Обов’язкові для заповнення поля відмічені зірочкою (*).
Особиста інформація. Вкажіть дані одного з авторів, відповідального за листування: телефон і діючу електронну адресу, за якою вестиметься вся кореспонденція. Листування буде вестися тільки з цим автором за вказаною адресою або телефоном.
Назва тез.
Автори.
Місто.
Країна.
Текст тез. ПРИКРІПИТИ ДОКУМЕНТ
Участь у конференції – Відзначте передбачувану форму участі в конференції
Тематична секція – Вкажіть ім’я доповідача, тематичну секцію.
Відправити тези – Перед тим, як натиснути кнопку «Відправити тези», переконайтеся, що всі поля заповнені правильно і не містять граматичних помилок. Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Якщо Вас все влаштовує та Ви погоджуєтесь на обробку cвоїх даних ГО Товариством офтальмологів України, Пункт 6 Закону України Про Захист персональних даних, натисніть кнопку «Відправити тези». Дочекайтеся отримання підтвердження по електронній пошті.