ПОДАННЯ ТЕЗ

КРАЙНІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ РОБІТ 15 КВІТНЯ 2024 РОКУ

Тези приймаються тільки в режимі on-line на сайті. Роботи, направленні в іншій формі до розгляду прийняті не будуть. Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи. Матеріали конференції будуть видані у вигляді збірника тез. Збірнику матеріалів присвоюються індекси ISBN, УДК, ББК.

ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЖЛИВЕ ЛИШЕ ЗА УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ НА КОНФЕРЕНЦІЇ.

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези подаються у вигляді прикріпленого документа MS WORD у форматі .doc, .docx або .rtf, обсяг тексту – до 2 стор. формату А-4, шрифт Times New Roman; розмір- 14; міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині; поля – 20 мм. Не допускається перенесення слів вручну. Часто використовувані в тексті і загальноприйняті терміни можна наводити у вигляді абревіатур з обов’язковою розшифровкою при першій згадці, цифрові значення – в одиницях СІ. Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків, списку літератури. Текст не повинен вказувати назви лікарських препаратів, можливо використовувати тільки діючи речовини.

ДОКУМЕНТ MS WORD повинен містити наступну інформацію:

Назва. Не більше 15 слів малими літерами (починаючи з великої); без лапок і крапки в кінці речення, без використання абревіатури. Неприпустимо вказівку торговельної назви лікарського засобу (вказується тільки діюча речовина препарату).

Автори. Вказуються тільки прізвища та ініціали авторів, через коми (без зазначення посад, звань і т.д.) (Прізвище І. О., Прізвище І.Б.).

Установа. Установа, в якому виконана робота. Наводиться повна назва установи або установ, в якому була виконана робота.

Місто, країна

Текст тез, за структурою: Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки.  Випадки з практики повинні мати  структуру:  Актуальність, Презентація випадку, ВисновкиДетальніше дивитися 

Назва англійською мовою. Не більше 15 слів без лапок і без крапки в кінці речення.

Автори англійською мовою. Прізвища І.Б. транслітеруються

Місто, країна англійською мовою.

Резюме – короткий зміст тез англійською мовою, обсягом до 15 рядків

Резюме мовою оригіналу – короткий зміст, обсягом до 15 рядків

Інформація про авторів – Вкажіть детальну інформацію про кожного автора, включаючи ПІБ, звання, посада, місце роботи

ONLINE ПОДАННЯ ТЕЗ

Обов’язкові для заповнення поля відмічені зірочкою (*).

Особиста інформація. Вкажіть дані одного з авторів, відповідального за листування: телефон і діючу електронну адресу, за якою вестиметься вся кореспонденція. Листування буде вестися тільки з цим автором за вказаною адресою або телефоном.

Назва тез.

Автори.

Країна.

Місто.

Текст тез. ПРИКРІПИТИ ДОКУМЕНТ

Участь у конференції – Відзначте передбачувану форму участі в конференції

Тематична секція – Вкажіть ім’я доповідача, тематичну секцію.

Відправити тези – Перед тим, як натиснути кнопку «Відправити тези», переконайтеся, що всі поля заповнені правильно і не містять граматичних помилок. Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Якщо Вас все влаштовує, натисніть кнопку «Відправити тези». Дочекайтеся отримання підтвердження по електронній пошті.