Тези приймаються З 15 ЛЮТОГО 2023 Р. ДО 1 ТРАВНЯ 2023 Р.


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

  • Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи.
  • Згідно з положенням «Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Ваші тези будуть перевірені на унікальність тексту. Унікальність тексту повинна бути 80-100%
  • Матеріали конференції будуть видані у вигляді збірника тез. Збірнику матеріалів присвоюються індекси ISBN, УДК.
  • Автор може бути вказаний, як автор не більше ніж у п’яти тезах.


ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези можуть бути написані українською, англійською мовами. 

Якщо Ви вирішили надіслати англійською мовою, то додатково необхідно надіслати резюме своїх тез українською.

Тези подаються у вигляді прикріпленого документа MS WORD у форматі .doc, .docx, обсяг тексту – до 3 стор. формату А-4, шрифт Times New Roman; розмір- 14; міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині; поля – 20 мм. Не допускається перенесення слів вручну. Часто використовувані в тексті і загальноприйняті терміни можна наводити у вигляді абревіатур з обов’язковою розшифровкою при першій згадці, цифрові значення – в одиницях СІ. 

Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків. 

Текст не повинен вказувати назви лікарських препаратів, можливо використовувати тільки діючи речовини.СТРУКТУРА ТЕЗ:

Назва. Не більше 15 слів малими літерами (починаючи з великої); без лапок і крапки в кінці речення, без використання абревіатури. Неприпустимо вказівку торговельної назви лікарського засобу (вказується тільки діюча речовина препарату).

Автори. Вказуються тільки прізвища та ініціали авторів, через коми (без зазначення посад, звань і т.д.) (Прізвище І.О., Прізвище І.Б.).

Установа. Установа, в якому виконана робота. Наводиться повна назва установи або установ, в якому була виконана робота.

Місто, країна

Текст тез, за структурою: Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки. ОБОВ’ЯЗКОВО! РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

Назва англійською мовою. Не більше 15 слів без лапок і без крапки в кінці речення.

Автори англійською мовою (Petrenko P.P.)

Місто, країна англійською мовою.

Текст резюме – неструктурований короткий зміст, обсягом до 1000 знаків з пробілами.РЕЗЮМЕ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ:

Якщо Ви вирішили надіслати англійською мовою, то додатково необхідно надіслати резюме своїх тез українською.

Назва українською мовою. Не більше 15 слів без лапок і без крапки в кінці речення.

Автори українською мовою (Прізвище І.Б.)

Місто, країна українською мовою.

Текст резюме – неструктурований короткий зміст, обсягом до 1000 знаків з пробілами.