ОРГКОМІТЕТ

Пасєчнікова Н.В.
д.м.н., проф., член-кор. НАМН України, директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Науменко В.О.
д.м.н., проф., ст.н.с., заступник директора з науково-медичної роботі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Стойловська О.Г.
завідувач відділу науково-медичної та патентної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Мирненко В.В.
завідувач організаційно-методичного відділу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Слободяник С.Б.
к.м.н., завідувач лабораторії функціональних методів дослідження органа зору ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Сафроненкова І.О.
д.м.н, ст.н.с. відділу офтальмоонкологіі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Аркуша А.Ю.
співробітник відділу науково-медичної та патентної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Муратова Є. Г.
співробітник відділу науково-медичної та патентної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Волкова Ю.С.
співробітник організаційно-методичного відділу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Березовська К.О.
співробітник організаційно-методичного відділу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Аніщенко Ю.О.
співробітник організаційно-методичного відділу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
Іванчукова Г.В.
співробітник організаційно-методичного відділу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»