Тези приймаються З 1 СІЧНЯ 2022 Р. ДО 1 ТРАВНЯ 2022 Р.


ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

  • Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи.
  • Згідно з положенням «Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Ваші тези будуть перевірені на унікальність тексту. Унікальність тексту повинна бути 80-100%
  • Матеріали конференції будуть видані у вигляді збірника тез. Збірнику матеріалів присвоюються індекси ISBN, УДК.
  • Автор може бути вказаний, як автор не більше ніж у п’яти тезах.


ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези можуть бути написані українською, англійською або російською мовами. 

Якщо Ви вирішили надіслати російською або англійською мовами, то додатково необхідно надіслати резюме своїх тез українською.

Тези подаються у вигляді прикріпленого документа MS WORD у форматі .doc, .docx, обсяг тексту – до 3 стор. формату А-4, шрифт Times New Roman; розмір- 14; міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині; поля – 20 мм. Не допускається перенесення слів вручну. Часто використовувані в тексті і загальноприйняті терміни можна наводити у вигляді абревіатур з обов’язковою розшифровкою при першій згадці, цифрові значення – в одиницях СІ. 

Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків. 

Текст не повинен вказувати назви лікарських препаратів, можливо використовувати тільки діючи речовини.СТРУКТУРА ТЕЗ:

Назва. Не більше 15 слів малими літерами (починаючи з великої); без лапок і крапки в кінці речення, без використання абревіатури. Неприпустимо вказівку торговельної назви лікарського засобу (вказується тільки діюча речовина препарату).

Автори. Вказуються тільки прізвища та ініціали авторів, через коми (без зазначення посад, звань і т.д.) (Прізвище І.О., Прізвище І.Б.).

Установа. Установа, в якому виконана робота. Наводиться повна назва установи або установ, в якому була виконана робота.

Місто, країна

Текст тез, за структурою: Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки. ОБОВ’ЯЗКОВО! РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

Назва англійською мовою. Не більше 15 слів без лапок і без крапки в кінці речення.

Автори англійською мовою (Petrenko P.P.)

Місто, країна англійською мовою.

Текст резюме – неструктурований короткий зміст, обсягом до 1000 знаків з пробілами.РЕЗЮМЕ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ:

Якщо Ви вирішили надіслати російською або англійською мовами, то додатково необхідно надіслати резюме своїх тез українською.

Назва українською мовою. Не більше 15 слів без лапок і без крапки в кінці речення.

Автори українською мовою (Прізвище І.Б.)

Місто, країна українською мовою.

Текст резюме – неструктурований короткий зміст, обсягом до 1000 знаків з пробілами.